A A A

نام و نام خانوادگی مسئول :

          عباس کولیوند

 

 

 

 

شرح وظایف:

تامین حراست اخبار ،اسناد،مدارک،تاسیسات،اماکن،تجهیزات ومخابرات طبقه بندی شده وپرسنل در مقابل خطرات طبیعی ومصنوع
دریافت وثبت نامه های محرمانه وکشف رمز وتلگرافها وعندالزوم ارجاع به واحد های ذیربط
استقرار سیستم طبقه بندی مناسب به منظور حراست ونگهداری اسناد ومدارک محرمانه
انجام همکاریهای لازم با مراجع امنیتی واطلاعاتی بابر مقررات عمومی حراست مرکزی وزارت کشو
انجام ماموریت های محوله ارجاعی از سوی حراست مافوق برابر قوانین ومقررات جاری حراست
حفظ وحراست از تاسیسات واماکن مربوط به شهرداری وآموزش وکنترل و آماده نگه داشتن کلیه نگهبانان جهت ارائه خدمات مطلوب
ابلاغ احکام صادره از مراجع قانونی ومعرفی متخلفین از مقررات شهرداری به دادگاهها ومراجع ذیربط
انجام سایر امور مشابه ودستوراتی که از طرف مافوق در حدود وظایف ارجاع میگردند