A A A

مدارک مورد نیاز جهت استعلام آپارتمان

۱-مدارک مورد استعلام آپارتمانی
۲-ارائه برگه استعلام دفترخانه
۳-کپی سند مالکیت ( تمام صفحات )
۴-کپی کارت ملی خریدار / فروشنده
۵-کپی پایانکار
۶-کپی صورتمجلس تفکیکی
۷-کپی فیش نوسازی ( عوارض سالیانه ) ارائه فیش الزامی است
۸-پوشه

 

شرح اقدامات

واحد/مسئول

توضیحات

ارائه استعلام دفترخانه توسط مالک

روابط عمومی دایره فنی

تشکیل پرونده

روابط عمومی دایره فنی

تعیین نوبت بازدید

روابط عمومی دایره فنی

بازدید از محل

 دایره فنی در صورت تخلف ارجاع به کمیسیون ماده صد

تهیه پیش نویس استعلام دفترخانه

دایره فنی فرم پیش نویس پاسخ به استعلام دفترخانه تکمیل می گردد

تایپ پیش نویس استعلام دفترخانه

دبیرخانه
امضای برگه فوق  توسط کارشناس مربوطه و مسئول دایره فنی

دایره فنی

تائید درآمد در صورت عدم بدهی

درآمد

درآمد عوارضات مربوطه از قبیل۲% نقل و انتقال و تفکیک به همراه میزان بدهی اخذ می گردد.
تائید نوسازی در صورت عدم بدهی

نوسازی

تائید معاون / مدیر منطقه

شهردار

ثبت در دبیرخانه

دبیرخانه

صدور استعلام دفترخانه

دبیرخانه

پایان